O nás

“Van Merksteijn Fencing Systems CS s.r.o. (VMFSCS) je jedna z 12 “Fencing Systems” dcérskych spoločností firmy Van Merksteijn International v Európe.

Keďže sa ukázalo, že lokálne trhy v rámci Európy majú špecifické a meniace sa požiadavky týkajúce sa sortimentu a marketingového prístupu spoločnosť Van Merksteijn musela prispôsobiť svoju stratégiu a zriadiť sieť servisných stredísk v rôznych európskych krajinách . Tieto servisné strediská , tiež nazývané “Fencing Systems” spoločnosti, sa zaoberajú predajom panelových oplotení vyrobených materskou firmou v Almele a súčasne je ich sortiment tiež doplnený o ďalšie výrobky súvisiace s oplotením ako sú stĺpiky, brány, príslušenstvo a pod.

Od januára 2011 takto VMFSCS pôsobí ako dodávateľ panelových plotových systémov na území SR a ČR. Firma bola založená, aby v čase rastúceho dopytu po panelových plotoch na CS trhu potencionálnym veľkoobchodným klientom poskytla tieto výrobky v kompletnej škále, za priaznivých cenových podmienok a čo najpružnejšie z lokálneho distribučného skladu.
Náš tím skúsených pracovníkov je pripravený pružne a vysoko odborne reagovať na požiadavky špecializovaných predajcov plotov a montážnach firiem týkajúce sa panelových plotových systémov.
Radi Vás obslúžime vo veľkoobchodnom sklade fi. Van Merksteijn Fencing Systems CS s.r.o. v Poriadí.”

FIRMA VAN MERKSTEIJN INTERNATIONAL BOLA ZALOŽENÁ V ROKU 1940 , KEDY BERTUS VAN MERKSTEIJN ZAČAL VYRÁBAŤ RôZNE STAVEBNÉ STROJE A ZARIADENIA . POUŽITÍM EXTRÉMNE INOVATÍVNYCH TECHNICKÝCH ZRUČNOSTÍ, SPOLOČNOSŤ NAVRHLA A VYROBILA MNOŽSTVO VLASTNÝCH PRODUKTOV A ZARIADENÍ.

PO SKONČENÍ DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY, KEDY ZAČALO ZNOVUVYBUDOVANIE EURÓPY, VAN MERKSTEIJN ZISTIL, ŽE SA OTVORIL VEĽKÝ TRH, DOPYTUJÚCI  STAVEBNÉ STROJE, ZARIADENIA A MATERIÁLY. SPOLOČNOSŤ TAK RÝCHLO RÁSTLA A ŠPECIALIZOVALA SA NA VÝVOJ, VÝROBU A MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. 

V roku 1960 sa spoločnosti naskytla príležitosť predať svoj majetok v Hengelo ( Ov. ) a presťahovala sa do Raalte, kde boli väčšie možnosti rastu . Na novom mieste , činnosť divízie expandovala do odvetvia oceľových konštrukcií ( napr. s ochranou ocele ) a spoločnosť začala s výrobou betonárskej oceľe : plnoautomatické zváranie oceľovéhých sietí, rohoží ( štandardné ).

Táto divízia veľmi rýchlo rástla, čo viedlo k hľadaniu nových , väčších priestorov . Tie boli nájdené v Almelo , v aktuálnom sídle spoločnosti, kde je napojenie železničnú, lodnú a cestnú sieť.

Z výroby betonárskych ocelí a rohoží vzniklo čoskoro napojenie a rozšírenie o ďalšiu veľkú divíziu v rámci Van Merksteijn , a to o spoločnosť expadujúcou vo výrobe plotových dielcov ( 2D a 3D plotové  panely ) . Použitie nových , inteligentných a rýchlych výrobných postupov   umožnilo spoločnosti dosiahnúť úspech aj v tomto odvetví, vďaka čomu sa Van Merksteijn stal lidrom na európskom trhu vo výrobe plotových panelov.

Čoskoro sa ukázalo , že lokálne trhy v rámci Európy majú meniace sa požiadavky týkajúce sa sortimentu a marketingového prístupu . Spoločnosť Van Merksteijn musela prispôsobiť svoju stratégiu a zriadiť sieť servisných stredísk v rôznych európskych krajinách . Tieto servisné strediská , tiež nazývané “Fencing Systems” spoločnosti, sa zaoberajú predajom panelových oplotení vyrobených materskou firmou, ich sortiment je tiež doplnený o ďalšie výrobky  súvisiace s oplotením ako sú stĺpiky, brány, príslušenstvo a pod. 

V súčasnosti existuje 11 týchto servisných stredísk , ale ich počet rýchlo rastie.

Prostredníctvom týchto dynamických a dobre organizovaných “Fencing Systems” – servisných stredísk, Van Merksteijn dokáže rýchlo reagovať na meniace sa potreby na lokálnych  trhoch .

V uplynulých rokoch , došlo k zmene požiadaviek na panelové ploty . Dopyt býval zameraný hlavne na žiarovo pozinkované produkty, ale v súčasnej dobe sa dopyt posúva smerom k panelom zváraným z pozinkovaného drôtu . Spoločnosť Van Merksteijn International strategicky predpokladala túto zmenu v dopyte a v roku 2012 investovala do vlastej výroby drôtu a tiež do plastifikačnej linky. Vďaka tomu dokáže spoločnosť Van Merksteijn plniť potreby zákazníkov aj v budúcnosti.

Van Merksteijn je tu vždy pre Vás!